„Калето Мездра“ – фестивал на Средновековните традиции, бит и култура през пролетта

На 20 и 21 май ще се проведе третото издание на ежегодния Фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето-Мездра“. Посетителите ще се потопят в атмосферата на Средновековието, ще се докоснат до бита и културата на старите българи, на техните съседи и противници на бойното поле. Въздухът ще бъде наситен със средновековна музика и аромати на средновековни гозби.

  • Очаквайте подробна програма по часове и изяви на участниците. Актуална информация може да намерите и на Facebook страницата на събитието:

https://www.facebook.com/medieval.fair.kaleto/

ВХОД СВОБОДЕН!

Повече за Археологически комплекс „Калето”:

В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър е съхранена 70-вековна история, разказвана днес в Археологически комплекс „Калето”.
На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история – от медно-каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) до Средновековието. Оттук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. И досега мястото е средищно на всички пътища, свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България.

Хълмът над река Искър е запазил следите от две последователно съществували укрепени селища от края на каменномедната епоха и преходния период от енеолита към бронзовата епоха, които са унищожени от стихийни пожари. Този времеви отрязък обхваща края на V и първата половина на IV хил.пр.Хр. Многобройните ценни находки доказват ясно отличима диференциация на занаятчийското производство. Селището е обитавано от майстори-декоратори на керамика, земеделци и ювелири, които са имали високо социално положение в местната общност. Една от най-значимите находки от този период е откритото през 2008 год. „Светилище на тура”, което няма аналог в България. Дивото говедо тур било езическо божество, за което древните вярвали, че крепи света на рогата си. На същото място, къде се е намирало „Светилището на тура”, около 2500 години по-късно е създадена ранно-тракийска сакрална структура. Древните траки от племето „трибали” населявали местността до I век, когато селището заедно с цяла Мизия е завладяно от Римската империя.

http://kaleto-mezdra.bg/

Comments are closed.