НАКЪДЕ С ДЕТЕ: Мемориален комплекс „Васил Левски“ – Буново

Неголяма отбивка между планинските завои на Европейски път Е871, известен и като Подбалкански път е приютила паметника на Апостола на Свободата. Мемориалният комплекс „Васил Левски“ се намира на завой точно срещу село Буново в местността „Гълъбец“.

Европейски път Е871 преминава през Кюстендил – Перник – София – Казанлък – Сливен – Бургас

Ако пътувате с автомобил ви препоръчваме тази отбивка. Освен паметника има чешма, от която да си налеете вода, няколко пейки и любопитна гледка.

УПЪТВАНИЯ:

Ако пътувате от Бургас към София, мемориалът ще се появи пред вас след като подминете първата отбивка за село Буново. В обратната посока – от София към Бургас – трябва да внимавате за него след като подминете село Долно Камарци и започнете да се спускате. Паметникът се вижда добре – намира се на завой и в обособения паркинг може да се влезе от две страни.

ИСТОРИЯ:

Мемориалът е построен през 2007 година в чест на Васил Левски и на борците за освобождението на България от региона на Средногорието. На върха на висок постамент е издигнат ликът на Апостола на свободата. От двете му страни в основата на мемориала са бюстовете на:

Георги Бенковски (Гаврил Груев Хлътев) – водач на  „Хвърковатата чета“, сформирана в Панагюрище. Конният отряд е наброявал около 200 въстаници, макар при обявяването на Априлското въстание в Панагюрище те да са били едва 50 души. С четата Георги Бенковски вдига околните села на въстание. В „Хвърковатата чета“ участва и Захари Стоянов.

Панайот Волов – главен апостол на Четвърти Панагюрски революционен окръг. Доброволно отстъпил мястото си на пръв апостол на окръга на Георги Бенковски.

Със златни букви е изписано:

…Ние вървяхме низ неговите пътеки…

Цитатът е от „Записки по българските въстания“ на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) – помощник апостол в Априлското въстание и пръв негов историограф с книгата си „Записки по българските въстания“ :

Тук, по тия села, твърде лесно можах да съставя, или по-добре, да подновя старите революционни общества, защото преди мене кракът на Дякона е посещавал тия села, той най-напред е наелектрязирал тукашното население.

— Ти само им напомни клетвата, която са дали преди четири години, покажи им новите приготовления и нищо повече — говореше бай Иван, на изпровождание от Царацово.

Тук съм длъжен да кажа и това, че апостолите после Левски не срещаха големи затруднения в пропагандата, с твърде малки изключения, защото тоя знаменит агитатор беше отворил навсякъде път в по-главните градове и села. Ние вървяхме из неговите пътеки. Щом се опознаеш с работниците в някое село или град, наготви се вече да слушаш анекдоти из неговия бурен живот.

— Весел човек беше, бог да го прости; как не го видях един път да се замисли и той! Все засмян, все радостен, като че ходеше да калесва за сватба.

— Пъргава гадина беше той. Цяла нощ стоеше, а гледаш го заран, станал и се разхожда — казва втори.

— А знаете ли как милваше и целуваше децата, като казваше: „Тия ще да ни умият лицето, ние не чиниме нищо“ — разказваше трети.

Зад постамента с лика на Апостола са наредени мраморни плочи с имената на революционните дейци от Средногорието. Безсмъртните стихове на родения в град Копривщица Любен Каравелов са изписани със златни букви. Любен Каравелов е председател на Българския революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ.

Хубава си, моя горо,

миришеш на младост…

Цитатът е от неговото лирично стихотворение „Хубава си, моя горо“:

Хубава си, моя горо,

миришеш на младост,

но вселяваш в сърцата ни

само скръб и жалост:

който веднъж те погледне,

той вечно жалее,

че не може под твоите

сенки да изтлее,

а комуто стане нужда

веч да те остави,

той не може, дорде е жив,

да те заборави.

Отбийте се по пътя, не бързайте. Прочетете имената и паметните думи. Вероятно няма да носите цветя, но и полско цвете може да оставите. Или просто благодарността си. Важно е да не забравяме.

На разположение има:

  • паркинг
  • чешма с вода
  • няколко пейки
  • мемориален комплекс „Васил Левски“
  • малка полянка от едната страна на мемориала
  • най-високият железопътен мост на Балканите

30 метровият железопътен мост се намира точно срещу паметника в края на село Буново. Качете се до постамента и погледнете към Буново, мостът ще се пада ваше ляво. Бинокъл или дълга фотографска оптика ще са ви от полза:)

Снимки на мраморните плочи с имената на революционните дейци от региона:

Това са нашите карти, посветени на Васил Левски и на народните будители. Можете да ги свалите безплатно и да ги рзпечатате за своите деца:

Левски карти

Автор: Явор Радев

Редактор: Евел Инара

Снимки: Явор Радев

© Всички права запазени. Препечатване на текста, изображенията и части от текста е възможно само със съгласието на авторите на статията.

Comments are closed.