Националният фолклорен празник „Лазарица“

Пети Националният фолклорен празник „Лазарица“, град Елин Пелин14 април 2018 година.

Националният фолклорен празник „Лазарица“ е включен в културния календар на Община Елин Пелин. Провежда се всяка година под патронажа на Кмета на Община Елин Пелин. Обхваща пролетните празници Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден.

ОРГАНИЗАТОР: Община Елин Пелин и с любезното съдействие на читалищата от Община Елин Пелин

Целта на фестивала:

 • Да съхрани за поколенията богатите фолклорни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство;
 • Да стимулира процесите на съхраняване и популяризиране на местната и регионална специфика на пролетната обредност,
  като част от системата на фолклорната култура и мястото ѝ в съвременните културни процеси;

 • Да провокира интереса на децата и младежите към усвояване на местната фолклорна традиция.

В рамките на регламента се възпроизвеждат пролетни обичаи, пролетни игри и танци, обредни песни с подчертана локална/местна специфика, обработени танци и песни.

Условия за участие и участници:

 • 1. Във фестивала могат да вземат участие детски, младежки и колективи от възрастни от региона и страната, които са подали заявка по образец в определения срок.

В програмата те може да се включат с:

– възпроизвеждане на пролетни обреди или фрагменти от пролетен обред (празник);

– изпълнение на пролетни обредни песни, свързани с посочените празници;

– изпълнение на обреден танц от конкретен пролетен обичай;

– изпълнение на обработени фолклорни танци и песни, свързани с посочените празници.

 • 2. Фестивалът има конкурсен характер. За отличените са предвидени награди. Всички участници получават специален плакет за участие.
 • 3. Организаторите имат право да записват и отразяват фестивала.
 • 4. Участниците сами финансират престоя си по време на фестивала.
 • 5. Съставите, желаещи да участват попълват формуляр за участие, който може да се изтегли от eлектронен адрес на Община Елин Пелин: www.elinpelin.org или да се изиска от email: otdel_oksd@abv.bg и да се  изпрати най-късно до 30 март 2018 г. по един от следните начини:

 пощенски адрес: 2100, гр.Елин Пелин, пл. “Независимост” №1, Отдел “Образование, хуманитарни и социални дейности”, Община Елин Пелин

или по електронен път на адрес: otdel_oksd@abv.bg

 телефони за връзка: 0725/68633; 0893441474; 0893441416;

 • 6. За участие във фестивала се канят:

Обредни групи, танцови колективи, певчески групи, индивидуални изпълнители певци, инструментални групи за съпровод.

Регламент на участие:

 • Обредни групи – представят обичай от пролетния празнично-обреден календар – до 10 мин. (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).
 • Певчески групи – изпълняват две песни (автентични или обработени), свързани с гореизброените празници – до 6 мин.
 • Танцови групи:

– изпълняват автентичен обреден танц със съпровод на песен – от 5 до 10 мин.

– изпълняват обработен танц, свързан с пролетните празници – от 5 до 10 мин.

 • Индивидуални изпълнители – певци със и/или без съпровод – до 6 мин.

Забележка: Време за представяне на една група (читалище, клуб, селище ) – до 20 минути.

Критерии за оценяване на участниците:

Общи критерии:

 • 1. Идентичност на групата със селището и региона, които представя – локални и регионални специфики.
 • 2. Цялостно възпроизвеждане системата на обредността, танца,
  играта и т.н. от страна на колектива.

За възпроизвеждане на пролетен обред

 • спазване към местната обредна традиция на съответното селище;

 • пресъздаване на обредните моменти в единство на обредни действия, персонажи, песенност, танцови движения, слово и др.;

 • стилно традиционно изпълнение на песен и танц в обреда;

 • автентичност на обредното облекло, украса, обредни вещи (реквизит);

 • умела сценична адаптация.

За изпълнение на обредни песни

 • подбор на традиционен репертоар – оригинални и характерни обредни песни от селището и региона;

 • придържане към фолклорния вокален стил на региона;

 • гласови възможности, ясна дикция;

 • сценично поведение, подходящо за обредния репертоар.

За изпълнение на обработени фолклорни песни

 • спазване на характерния вокален стил за съответния регион

 • връзка на песните с пролетните празници (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден)

 • качество на обработката

 • гласови възможности, ясна дикция

 • сценично поведение

За изпълнение на обреден танц

 • спазване на показателите за автентичност (старинна танцова практика от конкретно селище или регион, която да е част от обред; специфичен обреден танцов стил и поведение; обреден реквизит; традиционно облекло)

 • вярно и стилно изпълнение, отговарящо на местната традиция

 • добри танцови умения

 • спазване на автентичния съпровод на обредния танц

 • емоционално поведение, стил и характер на обредния танц.

За изпълнение на обработени фолклорни танци

 • Спазване на характерния танцов стил за съответния регион

 • Степен на обработка и композиция на танца

 • техническо майсторство на изпълнителите

 • спазване на характерния музикален съпровод на танца

 • артистичност

 • душевност и настроение на танцьорите при изпълнение на танца

 • традиционно облекло, съответстващо на региона

Жури:

Всички участници в събора ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от фолклористи, етнографи, специалисти по танцов и музикален фолклор.

Награди

Организаторите осигуряват награди (плакети и грамоти) в следните категории:

 • възпроизвеждане на пролетен обред или фрагмент от обред;

 • изпълнение на обреден танц;

 • изпълнение на обредни песни;

 • представяне на обработени фолклорни песни;

 • представяне на обработени фолклорни танци.

Забележка: Желателно е групите да останат до края на фестивала, за да може отличените участници да получат своите награди лично от кмета на Община Елин Пелин. Организаторите не се ангажират с изпращане на наградите след приключването на фестивала.

Comments are closed