„СУРОВА БРЕЗНИК” 2019 – програмата по часове

ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СУРВАКАРСКИТЕ ГРУПИ, УЧАСТНИЦИ В ХVI-ти МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” – 19 януари 2019 година.

 1. с. Долна Секирна /детска група/ – 14.15 часа
 2. с. Долна Секирна /възрастни/ – 14.20 часа
 3. с. Кошарево /детска група/ – 14.30 часа
 4. с. Кошарево /възрастни/ – 14.35 часа
 5. с. Непразненци – 14.45 часа
 6. с. Бегуновци – 14.55 часа
 7. с. Банище – 15.05 часа
 8. с. Садовик /детска група/ – 15.15 часа
 9. с. Садовик /възрастни/ – 15.20 часа
 10. Сурвакарска група към НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.” – с. Сирищник, община Ковачевци – 15.30 часа
 11. Сурвакарска група с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил – 15.40 часа
 12. Сурвакарска група към НЧ ”Христо Ботев – 1961 г.”– с. Люлин, общ. Перник – 15.50 часа
 13. Сурвакарска група – гр. Земен – 16.00 часа
 14. Сурвакарска група кв. „Върба“  –  гр. Радомир – 16.10 часа
 15. Сурвакарска група към НЧ ,,П. К. Яворов – 1926г.”– с. Мещица, община Перник – 16.20 часа
 16. Сурвакарска група при НЧ „Методи Андонов 1927“ – с. Калище, общ. Ковачевци – 16.30 часа
 17. с. Ноевци (детска група) – 16.40 часа
 18. с. Ноевци (възрастни) – 16.45 часа
 19. с. Сопица (детска група) – 16.55 часа
 20. с. Сопица (възрастни) – 17.00 часа
 21. с. Велковци – 17.10 часа
 22. с. Слаковци – 17.20 часа
 23. с. Ребро – 17.30 часа
 24. с. Гигинци (детска група) – 17.40 часа
 25. с. Гигинци (възрастни) – 17.45 часа

ЗАПАЛВАНЕ НА СУРВАКАРСКИ ОГЪН И ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ ОКОЛО 18.00 час

Забележка:

І – ви лъч на групите от община Брезник се разполагат на паркинг зад Наркооп и паркинг на общината
Гостуващите групи на с. Сирищник, с. Пиперков чифлик и с. Люлин се разполагат на паркинг зад Наркооп и паркинг на общината
ІІ – ри лъч на групите от община Брезник се разполагат на площад „Чорни”
Гостуващите групи на гр. Земен, кв. „Върба“, с. Мещица и с. Калище се разполагат на площад „Чорни” .

Информация: /https://www.breznik.info/

Comments are closed.