ПОЧТИ ЧОВЕК, НЕ ПРОСТО МАШИНА… е Суза Интрудерска или SUZUKI Intruder VS 600 GL (VN51B)

Най-приятните пътувания, които съм имал, са с този мотор! Истинска терапия за потушаване на напрежение, …

Continue reading