XV Маскараден фестивал – Сурoва Брезник 2018

Маскарадният фестивал „Сурова Брезник 2018“  се организира от община Брезник и няма да има конкурсен характер. Във фестивала ще вземат участие сурвакарски групи от  населените места в общината, както и гостуващи групи.

Фестивалът ще се проведе в три категории:

 • детски сурвакарски групи с възрастова граница до 14 години
 • сурвакарски групи с участници над 14 – годишна възраст
 • гостуващи маскарадни групи

Дефилирането на групите ще се проведе на 20 януари (събота) 2018 година.

Г Р А Ф И К  ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ГРУПИТЕ

І – ви лъч (паркинг Наркооп и паркинг на общината)

 • село Ноевци (детска група) – 14.15 ч. – 90 участници общо
 • село Ноевци (възрастни) – 14.20 ч.
 • село Сопица (детска група) – 14.30 ч. 50 участници общо
 • село Сопица (възрастни) – 14.35 ч.
 • Гостуваща сурвакарска група „ВЪРБА” при НЧ “Христо Ботев – 1928 г.” гр. Радомир, кв. Върба, – 14.45 ч. – 50 участници
 • Гостуваща сурвакарска група от гр. Земен – 14.55 ч. – 35 участници
 • село Велковци – 15.05 ч. – 43 участници
 • Гостуваща сурвакарска група гр. Перник, кв. Църква – 15.15 часа – 35 участници
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ ”Христо Ботев-1961 г.”село Люлин, общ. Перник – 15.25 ч. 50 участници
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ „П. К. Яворов 1926” село Мещица, община Перник – 15.35 часа – 60 участници
 • село Ребро – 15.45 ч. – 57 участници
 • село Банище – 15.55 – 35 участници

Общо І – ви лъч : 485 участници

ІІ – ри лъч (площад „Чорни”)

 • село Д. Секирна /детска група/ – 16.05 ч. – 20 участници
 • село Д. Секирна /възрастни/ – 16.10 ч. – 40 участници
 • село Бегуновци – 16.20 ч. – 50 участници
 • село Кошарево (детска група) –16.30 ч. – общо 60 участници общо
 • село Кошарево (възрастни) – 16.35 ч.
 • село Непразненци – 16.45 ч. – 50 участници
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ „Методи Андонов – 1927 г.” село Калище, община Ковачевци – 16.55 ч. – 78 участници
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.” село Сирищник, община Ковачевци – 17.05 ч. 40 участници
 • село Садовик (детска група) – 17.15 ч. общо 60 участници общо
 • село Садовик (възрастни) – 17.20 ч.

Общо: ІІ – ри лъч : 418 участници

ОБЩО двата лъча: 903 участници

 • Информация община Брезник:

http://www.breznik.info/

Comments are closed.