МЕСТНИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИЦИ

ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА:

13.01.2019 г. / неделя /

14.01.2019 г . /понеделник /

1/. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18.00 ч. – заря и отпътуване на сурв. група за с. Непразненци

място: на площада пред читалището

организира: Кметство и НЧ “Просвета – 1922 г.” с. Бегуновци

14.01.2019 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: кметство с. Бегуновци и НЧ „ Просвета 1922 г.”

2/. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 17.00 ч. – събиране на сур. група и отпътуване за с. Расник

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци

3/. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 17.00 ч. – събиране на сур. група и отпътуване за с. Расник

място: на площада в селото

организира: Кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. до 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

4/. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18.00 ч. – заминаване на сур. група за с. Селищен дол

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

5/. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”

14.01.2019 г. – н.ч.: 06.30 ч. до 17.30 ч. обхождане на къщите в селото от сур. група и от 17.30 ч. запалване на ритуален огън, заря и посрещане на гост. група от с. Габров дол

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци

6/. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18.00 ч. – отпътуване за с. Ребро 20.00 ч. – връщане на групата в с. Садовик и запалване на ритуален огън

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик

7/. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.”

13.01.2019 г. н.ч.: 21.30 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от с. Беренде, с.Чепино и с. Елов дол.

място: на площада в селото

организира: Кметство с. Гигинци и НЧ „Искра-с. Гигинци-1952 г.”

14.01.2019 г. – н.ч.:09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Кметство с. Гигинци и НЧ „Искра-с. Гигинци-1952 г.”

8/. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сурв. група от с. Банище

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сурв. група

организира: Кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

9/. село Долна Секирна – НЧ “Иво войвода – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч. 20.00 ч. запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от с. Банище и с. Пещера. Около 22.00 ч. посрещане на групите на Чепино и с. Елов дол

място: на площада в селото

организира: Сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г.“ село Долна Секирна

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г.“ с. Д. Секирна

10/. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сурвакарски игри и заминаване за с. Долна Секирна. Около 22.00 ч. заминаване за с. Кошарево.

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”

14.01.2019 г. – н.ч.: 09.00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръжавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище

организира: Кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”

11./ село Непразненци

13.01.2019 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън, сур. игри и среща със сурв. група от с. Бегуновци

място: на площада в селото

организира: Кметството на с. Непразненци

14.01.2019 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: Кметството на с. Непразненци

12./ село Ребро

13.01.2019 г. н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сурв. група от с. Садовик

място: на площада в селото

организира: Кметството на с. Ребро

Информация: http://www.breznik.info/

Comments are closed.