ОБЛЕКЛОТО НА БЪЛГАРИНА… носията ми на тупанджия

автор: Богомил Боянов

Аз съм Богомил Боянов, на 55 години съм и управлявам собствен бизнес. От дете съм запален сурвакар, а от повече от 10 години съм тупанджия в сурвакарската група на моето село Долна Секирна. МОЯТА ЛЮБИМА ДРЕХА е именно носията, която обличам като тупанджия на празника Сурва.

Празникът Сурва е част от локалните обреди, извършвани в Югозападна България. През изминалите години стана доста по-популярна тема, тъй като този празник бе признат от ЮНЕСКО и стана част от нематериалното културно наследство на света. На този ден всички обличаме своите костюми и обикаляме къщите в селото, за да изгоним злото от нашите домове.

 СУРВАКАРИТЕ прогонват злото от всяка къща с благопожелания за берекет, дълголетие, здраве и плодородие по хора и животни и изпращат мръсните дни след Йорданов ден и Иванов ден. Обичаят се празнува на 13-14 януари или Нова година по стар стил. 

Облеклото ми представлява народна носия и е изградено от следните елементи:

  • калпак
  • памучна риза
  • червен вълнен пояс
  • бял беневрек
  • чорапи
  • опинци
  • ямурлук
  • тупан

Ритъмът и мелодията, която създават сурвакарите с техните звонци и хлопатари се ръководи именно от тупана и свирката на войводата.

Обичаите трябва да бъдат запазени и предадени на поколенията, както аз правя в семейството ми!

https://www.facebook.com/dolnasekirna/

https://surva.dolnasekirna.com/

Автор: Богомил Боянов

Редактор: Евел Инара

Снимки: Габриела Савова

Пълнощастие© Всички права запазени. Препечатване на текста, изображенията и части от текста е възможно само със съгласието на авторите на статията.

Comments are closed.