НАКЪДЕ С ДЕТЕ: По-по-най на реки в България и някои стари имена

Реките на България – те не са просто вода, която преминава покрай селца и градове, за да се излее в морето. В народната ни вяра реките са облечени в тайнственост и дълбоко почитани. Водата била дори повече от земята за българина, защото е нужна за всичко. Без вода човек няма да живее дълго, земята няма да роди плод и всичко ще загине. Водата е нужна и за чистота, тя е в основата на почти всички народни обичаи – чували ли сте за мълчаната вода, за цветната вода?

Ето защо реките, които оживяват България, са ни особено скъпи. Те са текли пред очите на нашите предци и ще очакват тук и идните след нас поколения. Вече направихме списък на язовирите и езерата по темата „По-по-най за водните площи“, ето че е ред на нашите вълшебни реки. Подредихме ги по дължина, обем, надморската височина на извора и други.

Нека започнем с уточнението какво е река: това е естествен воден поток с големи размери. Реките се вливат в други водни басейни – други реки, езера, морета, океани. Реките от територията на България се изливат на две места: Черно море и Бяло море.

Водосборен басейн е територията, от която дадена река или друг воден басейн събира своите води. Той обхваща и водосборите на всички негови притоци.

 • Към водосборния басейн на Черно море се отнасят 57% от територията ни (или 63 270 км2).

Цели 45% (или 49 950 км2) са на водосборния басейн на река Дунав, а останалите 12% (или 13 320 км2) са от реките, вливащи се директно в това море.

 • Към водосборния басейн на Бяло море се отнасят останалите 43% от българските земи днес (или 47 730 км2). Той е от реките: Марица – 34 166 км2, Струма – 10 797 км2, Места – 2767 км2.

Любопитно е, че в народните ни предания има само три морета – черно, бяло и синьо море. Черното море обаче се намирало на север и от него с гемия се стигало до Света гора, от бялото изгрявало слънцето, а в синьото залязвало. Объркахте ли се:) Я по-добре да подредим реките по дължина.

В България има 325 реки с дължина над 20 километра.

 • 32 реки са с дължина над 100 км, на шест от тях – Доспат, Канагьол, Луда река, Нишава, Струмешница и Тимок – дължината им на територията на България е под 100 км.
 • 64 реки са с дължина от 50 до 99 км, дължината на реките Ерма и Лебница са под 50 км на територията на България.
 • 229 реки са с дължина между 20 и 49 км.

Най-големи по дължина в частта им в България реки:

 1. река Дунав: дължина в България – 470 км. Цялата ѝ дължина е 2852 км, Дунав е единствената река в света, която протича през 10 държави.
 2. река Искър: цялата ѝ дължина е в България – 368 км.
 3. река Тунджа: дължина в България – 350 км, цяла дължина – 390 км.
 4. река Марица: дължина в България – 322 км, цяла дължина – 472 км.
 5. река Осъм: цялата ѝ дължина е в България – 314 км. Това е дължината ѝ заедно с река Черни Осъм, приета за нейно начало. Дължината само на река Осъм е 278 км. Ако не я мерим заедно с Черни Осъм, тя отива на 7-ма позиция.
 6. река Струма: дължина в България – 290 км, цяла дължина – 415 км.
 7. река Янтра: цялата ѝ дължина е в България – 285,5 км.
 8. река Камчия: цялата ѝ дължина е в България – 244 км. Това е дължината ѝ заедно с лявата съставяща я река – Голяма Камчия, която е приета за нейно начало. Голяма Камчия е дълга 199 км.
 9. река Арда: дължина в България – 241 км, цяла дължина – 272 км.
 10. река Луда Камчия: цялата ѝ дължина е в България: 200,9 км.

Най-големи по водосборен басейн:

 1. река Дунав: в България – 56 184 км2. Целият е 802 266 км2.
 2. река Марица: в България – 34 166 км2. Целият е 53 000 км2
 3. река Струма: в България – 10 797 км2. Целият е 17 300 км2
 4. река Искър: целият е в България – 8 646 км2
 5. река Тунджа: в България – 7884 км2. Целият е 8429 км2
 6. река Янтра: целият е в България – 7861,6 км2
 7. река Камчия: целият е в България – 5357,6 км2
 8. река Арда: в България – 5201 км2. Целият е 5795 км2
 9. река Места: в България – 2767 км2. Целият е 3747 км2. Места е реката, чийто водосборен басейн е с най-голяма средна надморска височина измежду реките в България. Средната ѝ надморска височина е 1318 м.
 10. река Сазлийка (Ракитница): целият водосборен басейн е в България – 3239 км2

Най-голяма надморска височина на извора:

Изброени са реките с дължина над 20 километра.

 1. река Брезнишка. Изтича от Горното Брезнишко езеро (на 2587 м.) в Пирин планина.
 2. река Бистрица (Благоевградска Бистрица) – 2546 м. Извира на 300 м. югоизточно от Голям Мечи връх (2617 м.) в Рила планина.
 3. река Джерман. За начало на река Джерман се приема поточе, изтичащо от езерото Сълзата (2535 м.) от Седемте рилски езера, Рила планина.
 4. река Бистрица (Санданска Бистрица). Изтича от югоизточния ъгъл на Тевното езеро (2512 м.) в Пирин планина.
 5. река Черна Места. Извира под името Ражавица на 2434 м., Рила планина.
 6. Мелнишка река. За нейно начало се приема Доленска река, която извира под името Заешка река на 2409 м, на около 300 м югозападно от връх Кельо (2484 м) в Пирин планина.
 7. река Марица – 2378 м. Води началото си от двете Маричини езера, Рила планина
 8. река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (2365 м.) в Пирин планина
 9. река Дисилица или Добринищката река извира от Дисилишкото езеро (2367 м), Пирин планина
 10. Влахинска река. Изтича от северозападния ъгъл на най-голямото от Влахините езера (2302 м.) в Пирин планина.
 • Любопитно: С извор с високо надморско равнище извън изброените първенци е Струма – 2246 метра. Тя извира на 250 м. южно от Черни връх (2290 м.) във Витоша планина.

Някога реките били тачени като митични същества. Народната вяра утвърждава, че всяка река през годината трябвало да вземе поне един курбан, тоест жертва. Например за Дунав се смятало, че след като е придошла през пролетта, водите ѝ нямало да спаднат без жертва. Реката я взимала сама, ако не ѝ била дадена от хората.

Любопитно е, че днес реките в Родината ни носят и женски, и мъжки имена. Стихотворението на Георги Константинов „Реките на България“ разказва как на юг от Стара планина реките носят женски имена, а на север – мъжки. Това невинаги обаче е било така. Например името Тунджа, днес възприемано като женско, съпоставено с окончанията на „караджа“ (черен) и „аладжа“ (червен, цветен), може да бъде възприето в мъжки род.

Ето някои стари имена на реките ни и споменаването им от стари автори:

 • река Дунав. В миналото се е наричала – ИСТЪР

Херодот:

…Защото и река Истър (Дунав), започвайки от келтите и град Пирене, тече през средата на Европа и я разделя на две…
…Та Истър, като тече през цяла Европа, се влива във водите на Евскински понт (Черно море) …
…Истър, който е най-голямата от всички реки, които ние знаем, тече винаги един и същ – и зиме и лете. Откъм запад той е пръв от реките в Скития и е станал най-голям за това, защото другите реки се вливат в него.

 • река Искър. В миналото се е наричала – СКИЙ, ОСКИЙ, ЕСКУС

Херодот:

…А от пеоните и планината Родопа, разсичайки посредата Хемус (Стара Планина), в него се влива река Ский (Искър)….

Тукидит:

…те живеят на север от планината Скомбър (Витоша) и на запад достигат до река Оский (Искър), която извира от същата планина, откъдето извират Нестос (Места) и Хебър (Марица)…..

 • река Марица. В миналото се е наричалаХЕБЪР, ХЕБРОС

Тукидит:

…река Оский (Искър), която извира от същата планина, откъдето извират Нестос (Места) и Хебър (Марица)…

Тиртей:

…Алкей казва, че Хебър (Марица) е най-хубавата река: „Хебре, ти чудно хубава река, която се вливаш в пурпурното море при Енос, плискайки се през тракийската земя…

 • река Струма. В миналото се е наричала – СТРИМОН

Тукидит:

…Те били крайните народи на владенията му чак до лееите, от пеоните, и до река Стримон (Струма), която извира от планината Скомбър (Витоша)…

Омир:

… Резос бил тракиец по род, син на реката Стримон (Струма) и Евтерпа, една от музите…

 • река Тунджа. В миналото се е наричала – ТОНЗОС

… надпис върху монети, намерени в Едирне (Адрианопол, Одрин), на които с това име е обозначен речния бог ТОНЗОС…

 • река Места. В миналото се е наричала – НЕСОС, НЕСТОС

Тукидит:

…река Оский (Искър), която извира от същата планина, откъдето извират Нестос (Места) и Хебър (Марица)…

 • река Янтра. В миналотосе е наричала – АРТЕНАС, АТРИС, ЯТРУС

Херодот:

…в Истър (Дунав) се вливат Астрис, Ноес и Артенас (Янтра)

 • река Арда. В миналото се е наричала – АРДЕСК, АРТЕСК

Хезиод:

…Тетия роди с Океана: Нил и Алфей, Еридан с дълбоки въртопи, а също Истър (Дунав) с красиво течащите струи, Стримон (Струма) и Меандър,Фасид и Рес, Ахелой със сребристи въртопи и още Нес, а освен това Родий, Хептапорон, с тях Алиакмон, Греник, а още и Есеп, Симунт пребожествен, а също с тях и Пеней, и освен това Херм, чудноструйния Каик, още Сангарий великия, Ладон, а също Партений, Евен и Ардеск (Арда), а също така и Скамандър божествен.

Ще добавим и сведения, свързани с река Вардар, голяма част от която до началото на 20 век е била в територията на страната ни. А на споровете кои са живели по бреговете ѝ, Йоан Цеца е дал отговор:

 • река Вардар. В миналото се е наричала – АКСИОС

Йоан Цеца:

…А пеонците са българите. Не вярвай на глупаците да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те (глупаците) смятат, че Аксиос е различна от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг. Аксейос, а не Аксиос, като че ли не са чули песните на Омир: „Но ето Пирехми събра пеонците с извити лъкове отдалеч от там, от широкотечащия Аксиос“. А някога бяха господари от планината Пинд и пределите на Лариса и Дарахиум почти до самия Константинопол, чак до времето на най-силния самодържец Василий (Василий II Българоубиец), който напълно им свил врата и ги направи роби на ромейската държава.

Използвана литература:

„Извори за историята на Тракия и Траките“ – Том I, БАН

„Гръцки извори за българската история“ – Том X, БАН

Още стихове, свързани с реките и географията на България ще намерите тук:

Автор: Явор Радев

Редактор: Евел Инара

Снимки: Явор Радев

© Всички права запазени. Препечатване на текста, изображенията и части от текста е възможно само със съгласието на авторите на статията.

Comments are closed.