Сурвакарски игри 13-14 януари по населени места

Знаете, че в нощта на 13-ти януари, по стария календар изпращаме старата година и посрещаме новата. На Васильовден по стар стил в западните части на България излизат сурвакарите със своите страховити маски и песента на звънците и чановете. Пали се грамадна клада, а на другия ден сурвакарите обикалят по къщите.

Ето къде можете да видите ритуала:

Община Перник:

1. Село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 18:00ч. Музикална програма с оркестър „Перун“.
 • 18:30ч. Гостува ТФ „Зора“ от град Перник с р-л Пламен Маринов.
 • 19:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

2. Село Лесковец – НЧ “Солидарност -1930 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 17:30ч. Събиране на групата. Отпътуване за традиционна среща със сурвакарската група на село Богданов дол.

3. Село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 17:30ч.- събиране на групата.
 • 18:00ч.- Среща с групата на с. Лесковец, запалване на сурвакарски огън и игри, ще гостува група от Разлог.

4.Град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 17:00ч. Музикална програма с оркестър “Перник“ с р-л Валери Цветков.
 • 20:00ч.-Сурва в Батановци с гостуващи групи. Среща с групите от:

Станчинарска група кв. Дълбошница- Петрич, Бабугерска група от град Банско, Сурвакарска група от с. Копаница, Сурвакарската група от с. Ноевци. Запалване на ритуален огън и игри.

5. Село Витановци– НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

 • 13.01.2024г.

21:00ч. Запалване на сурвакарски огън и игри заедно с групата от с. Мещица.

6. Село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 18:30ч. Запалване на ритуален огън и игри. Гостува групата от град Батановци.

7. Село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 19:00ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.
 • Място: на площада пред читалището
 • 18:00ч. Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две групи
 • 14.01.2024г.
 • 14:30ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото.

Място: в двора на училището

8. Село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 19:30ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

9. Село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 19:00ч.- Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

10. Село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

 • 14.01.2024г.
 • 18:30ч.- Посрещане на групата и запалване на сурвакарски огън на площада пред читалището. Гостува част от групата от с. Садовик.

11. Кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 18:30ч. Събиране на групата и запалване на сурвакарски огън

12. Село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”

 • 13.01.2024 г.
 • 18:00 ч. Посрещане на групата от кмета на селото, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

13. Село Големо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”

 • 13. 01.2024г.
 • 19:00ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

14. Село Расник – НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

 • 13.01.2024г.
 • 18:00ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостуват групите на с. Брежани, с. Столетово и с. Велковци.

15. Село Селищен дол

 • 13.01.2024г.
 • 19:00ч. Гостува групата на с. Слаковци

16. Село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

 • 14.01.2024г.
 • 17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро в двора на училището.

17. Село Вискяр- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933 г“

 • 13.01.2024г.
 • 19:30ч. Сурвакарски игри около огъня.

18 . Кв. „Църква“ – Перник

 • 13.01.2024г.
 • 18:30 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри.

19. VI-то СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Перник и сурвакарска група

„Кракра“ град Перник.

 • 13.01.2023г.-
 • 17:30ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Място: В двора на училището

Информацията е от община Перник

Община Брезник

1. Село Долна Секирна – НЧ“Иво Войвода-1928”

 • 22:00ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Ще гостуват сурвакарските групи от селата: Светла, Чепино и Еловдол.

2. Село Садовик – НЧ „Дебелец-1932 г“

 • 21:00ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Ще участват гости от пет общини: джамали от Нови хан – Софийско, деведжии от Лесново – Елинпелинско, сурвакарските групи на Дивотино от Пернишко, на Мурено от Земенско, както и от брезнишките села Банище, Ребро и Конска.

Информацията е от село Садовик и село Долна Секирна

Comments are closed.