ХIX МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ – СУРОВА БРЕЗНИК – 20 януари 2024

График за представяне на групите на ХIX маскараден фестивал „СУРОВА“ град Брезник:

І – ви лъч (паркинг Наркооп и паркинг на общината)

 • село Кошарево /детска/ –14.15 часа
 • село Кошарево /възрастни/ – 14.20 часа
 • село Гигинци /детска група/– 14.30 часа
 • село Гигинци /възрастни/– 14.35 часа
 • село Велковци /детска група/ – 14.45 часа
 • село Велковци /възрастни/ – 14.50 часа
 • село Слаковци –15.00 часа
 • село Конска – 15.10 часа
 • село Ноевци /детска група / – 15:20 часа
 • село Ноевци /възрастни/ – 15:25 часа
 • село Мещица /детска група /– 15:35 часа
 • село Мещица /възрастни/–15:40 часа
 • село Извор, община Радомир –15:50 часа
 • сурвакарска група град Земен – 16:00 часа
 • сурвакарска група град Радомир, квартал „Върба“ – 16.10 часа
 • сурвакарска група квартал „Църква“, град Перник –16.20 часа
 • сурвакарска група село Дрен, община Радомир –16.30 часа
 • сурвакарска група село Сирищник, община Ковачевци –16.40 часа

ІІ – ри лъч (площад „Чорни”)

 • село Долна Секирна /детска група/–16.50 часа
 • село Долна Секирна /възрастни/–16.55 часа
 • село Садовик /детска група/–17.05 часа
 • село Садовик /възрастни/–17.10 часа
 • село Банище – 17.20 часа
 • село Бегуновци – 17.30 часа
 • село Сопица /детска група/–17.40 часа
 • село Сопица /възрастни/–17.45 часа
 • село Ребро – 17.55 часа

Информация – breznik.egov.bg

Comments are closed.