ХVIII МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ – СУРОВА БРЕЗНИК – 21 януари 2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ

І – ви лъч (паркинг Наркооп и паркинг на общината)

 • Долна Секирна /детска група/–14.15 часа – 15 души
 • Долна Секирна /възрастни/–14.20 часа – 50 души
 • Садовик /детска група/–14.35 часа – 20 души
 • Садовик /възрастни/–14.40 часа – 60 души
 • Банище -14.55 часа – 50 души
 • Сопица /детска група/–15.10 часа – 20 души
 • Сопица /възрастни/–15.15 часа – 40 души
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ ”Христо Ботев-1961 г.”– с. Люлин, общ. Перник – 15.30 часа – 50 души
 • Гостуваща сурвакарска група към НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.” с. Сирищник, община Ковачевци – 15.45 часа – 50 души
 • Гостуваща сурвакарска група гр. Земен – 16.00 часа – 35 души
 • Сурвакарска група към НЧ ,,П. К. Яворов-1926г.”- с. Мещица, община Перник – 16.15 часа – 62 души
 • Сурвакарска група квартал „Църква“, град Перник –16.30 часа – 45 души
 • Гостуваща сурвакарска група „Върба” при НЧ „Христо Ботев 1928 г.” гр. Радомир, кв. Върба – 16.45 часа – 50 души​​​​​​​

ІІ – ри лъч (площад „Чорни”)

 • Гигинци /детска група/–17.00 часа – 18 души
 • Гигинци /възрастни/–17.05 часа – 62 души
 • Велковци –17.20 часа – 50 души
 • Кошарево /детска/ –17.35 часа – 15 души
 • Кошарево /възрастни/ – 17.40 часа – 55 души
 • Ноевци /детска / – 17.55 часа – 30 души
 • Ноевци /възрастни/ – 18.00 часа – 50 души
 • Ребро – 18.15 часа – 40 души

Информация – breznik.egov.bg

Comments are closed.